Equicoaching®

De methodiek die we toepassen, is gebaseerd op de theorie van Eric Berne, van de Transactionele Analyse,maar ook elementen uit het Neurolinguïstisch Programmeren, de Familieopstellingen, de Organisatieopstellingen, Mindfulness, Acceptatie Commitment Therapy en Gestalttherapie worden in Equicoaching® verwerkt.

Bij deze begeleiding staat respect, in zijn meest ruime betekenis, centraal.

 "For one moment

our lives met

our souls touched"

(Oscar Wilde)

 

"Aanvaard

wat je niet

veranderen kan,

maar verander dat

wat je niet

aanvaarden kan"

 

"Life is really simple,

but we insist on making it

complicated" (Confucius)

 

"J'ai décidé d'être heureux

c'est excellent pour la santé" (Voltaire)