Wat is equicoaching® ?

Equicoaching® is samen met de equicoach jouw weg bewandelen.

Heel concreet betekent dit dat we samenkomen op een voor jou geschikt moment. Door middel van een gesprek (intake+perform) in vraag en antwoord gaan we op zoek naar jouw werkpunten. Eens dit proces is afgerond, worden jouw antwoorden verankerd door oefeningen naast het paard.
Elke oefening zorgt ervoor dat jij antwoorden vindt voor jouw concrete situatie. De metafoor die de oefening teweegbrengt kan je als beeld meenemen binnen iedere gelijkaardige situatie.

Bij equicoaching® wordt steeds uitgegaan van "ik ok jij ok".  Evenwaardigheid, gelijkwaardigheid en respect; voor jezelf, jouw omgeving en het paard.

Equi staat voor equus : paard en

                           equilibre : evenwicht (evenwicht voor jezelf en jouw omgeving).

Coaching staat voor begeleiding.

 

 

 "For one moment

our lives met

our souls touched"

(Oscar Wilde)

 

"Aanvaard

wat je niet

veranderen kan,

maar verander dat

wat je niet

aanvaarden kan"

 

"Life is really simple,

but we insist on making it

complicated" (Confucius)

 

"J'ai décidé d'être heureux

c'est excellent pour la santé" (Voltaire)